An Bóthar Siar

Ceol’s Rann, new album by Dónal DonohoeAr mo lámh dheis barra na cruaiche
‘s mé ag dul an bóthar siar
Phreab mé i dtreo na míntíre
‘s d’fhag mé an réimse sin taobh thiar

Chonaic mé taillte bána ‘s coillte
le hais an bhóthair riastáilte
Go gasta bhí amhras orm
go raibh botún ar mo learscáil

Bhí athrú mór ar an tírdhreach
ón gceann deireannach a bhí ann
Chas mé sean-amhrán gan mhoill
‘s chuimhnigh mé ar na focail bhinne